Spółki

Cofnięcie pełnomocnictwa

2018-09-26 06:17
Pełnomocnictwo to oświadczenie woli, które upoważnia osobę trzecią do wykonywania w czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy.    Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa: - pełnomocnictwo ogólne dotyczy czynności zwykłego zarządu, - pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje...

Księgowość i jej formy.

2018-09-06 10:00
Księgowość jest podstawowym elementem składającym się na szeroko rozumiane pojęcie rachunkowości. Polega ona na ewidencjonowaniu, w ujęciu pieniężnym bądź też ilościowym, udokumentowanych w odpowiedni sposób zdarzeń gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej i powodujących zmian w jej...
Przedsiębiorcy zmagający się z utratą płynności finansowej często decydują się zamknąć swoją działalność gospodarczą.    O czym należy pamiętać zawieszając działalność gospodarczą? Warunkiem pozwalającym na zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników . Do...

Refakturowanie

2018-05-23 07:57
Refakturowanie jest przyczyną wielu zamieszań od początku istnienia podatku VAT. Stanowi ono przeniesienie kosztów na podmiot, który w rzeczywistości korzysta z usług. Mamy z tym do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej. Kosztami...

Factoring

2018-05-04 11:53
Faktoring stanowi formę zabezpieczenia kontraktów, charakteryzujących się odroczonym terminem opłacania faktur. Sposób działania tego mechanizmu jest następujący. Wierzytelność jest kupowana, a następnie regulowana u sprzedawcy przez specjalistyczną instytucję zajmującą się faktoringiem bądź...
Pojawiło się w planach wprowadzenie nowego podatku pośredniego, który miałby dotyczyć sprzedaż reklamodawców i pośredników internetowych. W praktyce ma być on doliczany do przychodów osiąganych przez wyżej wymienionych przedsiębiorców, a następnie odprowadzany do fiskusa w kraju, w którym kreowana...

Struktury JPK

2018-04-04 15:56
Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Przez jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w określonym formacie. Obowiązek sporządzania i przesyłania JPK wprowadzany był...
  Baza danych o klientach może odgrywać kluczowe znaczenie podczas prowadzenia działalności. To dzięki niej znamy bowiem preferencje naszych klientów, stąd też o wiele łatwiej będzie nam stworzyć kampanię w pełni dopasowaną do naszych odbiorców.    Budowa bazy danych powinna...

Centralny Rejestr Faktur

2018-03-07 05:59
Zapowiedź wprowadzenia przez rząd Centralnego Rejestru Faktur budzi wśród przedsiębiorców spore obawy. Ministerstwo nie zamierza jednak gromadzić wszystkich wystawionych faktur, gdyż takie rozwiązanie zbyt mocno ingerowałoby w prowadzenie działalności gospodarczej przez...
Przedsiębiorcy otwierając działalność gospodarczą często zastanawiają się kiedy muszą zarejestrować swoją firmę jako czynnego podatnika VAT. Rozpoczynając swoją aktywność przedsiębiorcy muszą dokunać niezbędnych dla swojej firmy zakupów. Warto kontrolować ich wysokość i określić moment, kiedy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>