Spółki

EBITDA z angielskiego earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - jeden z najpopularniejszych miar rentowności działalności przedsiębiorstwa, który oznacza zysk operacyjny przed potrąceniem podatków, odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, amortyzacji wartości...
Kasę fiskalną powinien wprowadzić podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników zryczałtowanych.   Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie tego, kto musi wprowadzić kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Obowiązek...
Różnice kursowe to różnica wynikająca z przeliczenia wartości danego zdarzenia gospodarczego, aktywów bądź pasywów na walutę polską wg różnych kursów waluty.  Aby poprawnie zaksięgować różnice kursowe niezbędne jest poprawne określenie ich wysokości. Jak to zrobić?   W pierwszej...

Pakiet tytoniowy

2017-08-21 10:24
  Szara strefa branży tytoniowej w Polsce to niemal 15% krajowej konsumpcji. Jej wielkość przyczynia się do znacznych uszczupleń budżetu. Zniwelować mają to zmiany w podatku akcyzowym planowane na II połowę 2017 roku. Zmiany te zakładają: - wprowadzenie opodatkowania suszu połączonej z dostawą...
Przykładowo jeżeli nauczyciel prócz pracy świadczonej w szkole udziela korepetycji i działalność ta przynosi spore zyski musi on zarejestrować działalność gospodarczą.  Ustawa o PIT rozróżnia źródło przychodów na działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą....

Po co mi paragon?

2017-07-29 06:53
Sprzedawcy mają obowiązek wystawiać paragon fiskalny od przeprowadzonej sprzedaży, czyli dowód jej przeprowadzenia. Zastanów się jednak jak często zostawiasz paragon w sklepie? Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z jego wagi. Paragon jest natomiast bardzo istotny zarówno dla organów skarbowych,...
Młodociany pracownik to według Kodeksu pracy osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat jest zabronione.  Młodociany pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas próbny. Czas pracy...

Co to jest refakturowanie?

2017-07-08 09:11
  Refakturowanie polega na odsprzedaniu osobom trzecim usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Stosuje się to w celu przeniesienia kosztów usługi na ostatecznego nabywcę.   Podczas refakturowania odsprzedający usługę stosuje stawkę VAT taką samą jak tą z jaką otrzymał daną...

Wydatki bez faktury

2017-06-24 07:34
Przedsiębiorca posiada obowiązek rozliczania własnych kosztów na podstawie faktury. Należy mieć na uwadze, że istnieje część wydatków bez faktur. Podatnicy bardzo często nie wiedzą, że część kosztów można rozliczyć np. na podstawie paragonu, wyciągu bankowego, a nawet własnych przeliczeń. Za...
Przedsiębiorco, dowiedz się więcej o spółce akcyjnej - SPRAWDŹ! ***** KSIĘGOWOŚĆ to jedna z tych rzeczy, które w firmie są najważniejsze. To właśnie jej prowadzenie pozwala określić sytuację majątkowo-finansową firmy, pomaga podejmować decyzje gospodarcze oraz ustalać zobowiązania podatkowe....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>