Spółki

Holding

2015-12-15 11:19
Słowo holding związane z ekonomią pochodzi z języka angielskiego i oznacza “trzymać”.  Jako pojęcie ekonomiczne oznacza ono organizację grupującą za pomocą różnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze. W powiązaniu takim jeden z podmiotów posiada pozycję...
Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może płacić osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie, w spółce cywilnej czy jawnej lub...
  Przedsiębiorcy, uprawnieni do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej mogą wybrać księgę przychodów i rozchodów, zwaną popularnie KPiR. Korzystanie z tej metody nie wymaga spełnienia wygórowanych warunków, jakie spotyka się w przypadku karty podatkowej czy ryczałtu od...

Karta podatkowa

2015-07-21 00:00
Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie księgowości uproszczonej, a w ramach niej wybrał kartę podatkową, każdego miesiąca jest zobowiązany do tego, aby do Urzędu Skarbowego przekazywać tę sama kwotę, która nie jest zależna od osiągniętego dochodu. Aby móc korzystać z karty...
Spółka akcyjna to forma prawna spółki kapitałowej, która zawiązywana może być przez jedną lub więcej osób, nie może być jednak powoływana tylko i wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosowana jest ona w przypadku większych przedsiębiorstw, których struktura...

Sprawozdanie finansowe

2015-01-21 15:03
Sprawozdanie finansowe to wynik finansowy przedsiębiorstwa, który przygotowywany jest zgodnie z obowiązującymi procedurami, na dzień bilansowy na koniec każdego roku obrachunkowego. W nagłówku musi zostać zawarta pełna nazwa, adres firmy a także okres czasu, którego dotyczą sprawozdania. Muszą być...
Obowiązek prowadzenia księgowości w pełnej jej formie spoczywa na niektórych, wyznaczonych w Ustawie o Rachunkowości, podmiotach gospodarczych takich jak osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne i partnerskie, których dochód w poprzednim roku obrachunkowych przekroczył kwotę 1,2...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8