Księgowość i jej formy.

2018-09-06 10:00

Księgowość jest podstawowym elementem składającym się na szeroko rozumiane pojęcie rachunkowości. Polega ona na ewidencjonowaniu, w ujęciu pieniężnym bądź też ilościowym, udokumentowanych w odpowiedni sposób zdarzeń gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej i powodujących zmian w jej majątku.


Wyróżniamy dwie zasadnicze formy księgowości.

Pierwszą z nich jest księgowość uproszczona. Nazywamy nią zestaw informacji pozwalający zgromadzić podstawowe informacje finansowe firmy, służący przede wszystkim obliczaniu podatku dochodowego.

Jest ona prostą i tanią formą, w większości przedsiębiorstw właściciele prowadzą ją samodzielnie. Dostarcza ona jednak niewiele informacji, dlatego też nie sprawdza się w przypadku większych firm.

Księgowośc uproszczona może być prowadzona:
- w formie karty podatkowej,
- w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- w formie księgi przychodów i rozchodów.

 

Kolejną formą księgowości jest tak zwana księgowość pełna. Jest to złożony i precyzyjny system ewidencji, dzięki któremu gromadzić można szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym okresie.

Jest to narzędzie pozwalające stworzyć pełny obraz finansowy firmy, kontrolować ją i skutecznie nią zarządzać.

Pełna księgowość jest jednak stosunkowo skomplikowana, dlatego też do jej prowadzenia konieczne jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, bądź zatrudnienie księgowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachukowych, gdzie ewidenjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze mające miejsce w predsiębiorstwie.