Spółki

Optymalizacja podatkowa

2016-12-29 09:28
Działania mające na celu obniżenie obciążenia podatkowego, jakie spoczywa na przedsiębiorstwach, noszą nazwę optymalizacji podatkowej.Obejmuje ona działania zgodne z prawem, bądź wykorzystujące niedomówienia w przepisach.  Optymalizacja podatkowa może przyczynić się do zwiększenia budżetu...
Metoda kasowa to jedna z metod rozliczania się z podatku VAT, która polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności, a nie w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Prawo to działa i w drugą stronę - moment płatności faktury w przypadku...
Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną formą ewidencji księgowej. O zasadach prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) mówią przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości.  Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in.: - spółki...

Biegły rewident księgowy

2016-11-14 10:19
W ostatnim wpisie poruszany był temat audytu finansowego, a dokładnie mówiąc tego, co sprawdza. W tym poście zgodnie z wcześniejszą obietnicą kilka słów o biegłych rewidentach księgowych. Audytorzy, bo tak też można ich nazwać, to osoby wykonujące wolny zawód, czyli zawód zaufania...
Spółka akcyjna jest formą działalności gospodarczej, którą stosuje się do prowadzenia dużych firm. Jest to spowodowane głównie tym, że jej minimalny kapitał zakładowy wynosi aż 100 tyś złotych. Ma ona jednak także swoje pozytywne aspekty. Najistotniejszą jest oczywiście zwolnienie akcjonariuszy z...

Zmiany w VAT

2016-10-07 08:51
Od lipca 2015 roku pojawiło się sporo zmian w zasadach rozliczania się z podatku VAT. Oto najważniejsze dwie:  1. Podatnicy posiadający samochody do celów prywatnych oraz służbowych, mają prawo od początku lipca do odliczenia połowy podatku VAT od paliwa. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca...

Spółka giełdowa

2016-09-23 10:23
Spółka giełdowa to nic innego niż spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych. Giełdę stanowi rynek regulowany, na którym przeprowadzane są operacje dotyczące sprzedaży oraz kupna akcji i obligacji.    Zalety przekształcenia spółki w spółkę giełdową: 1. Możliwość...
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jej zarząd prowadzi zarówno jej sprawy, jak i zajmuje się jej reprezentowaniem. Zarząd składa się co najmniej z jednego członka i niekoniecznie musi to być osoba spośród wspólników. Osoba nienależąca do grona wspólników również może być...
Spółki kapitałowe są bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki ograniczonej odpowiedzialności do wysokości zakupionych akcji lub udziałów można prowadzić biznes w sposób mniej ryzykowny. Dodatkowo istnieje możliwość zebrania większego kapitału poprzez emisje akcji czy...
Spółkę akcyjną może założyć każda osoba prawna oraz każda osoba fizyczna, mająca zdolność prawną i do czynnośći prawnych. Na założenie tej formy w Polsce pozwolić mogą sobie również obcokrajowcy. Założenie spółki akcyjnej jst raczej ogólie dostępne pod warunkiem, że ma się wystarczający kapitał...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>