Archiwum wpisów

Cofnięcie pełnomocnictwa

2018-09-26 06:17
Pełnomocnictwo to oświadczenie woli, które upoważnia osobę trzecią do wykonywania w czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy.    Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa: - pełnomocnictwo ogólne dotyczy czynności zwykłego zarządu, - pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje...

Księgowość i jej formy.

2018-09-06 10:00
Księgowość jest podstawowym elementem składającym się na szeroko rozumiane pojęcie rachunkowości. Polega ona na ewidencjonowaniu, w ujęciu pieniężnym bądź też ilościowym, udokumentowanych w odpowiedni sposób zdarzeń gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej i powodujących zmian w jej...
Przedsiębiorcy zmagający się z utratą płynności finansowej często decydują się zamknąć swoją działalność gospodarczą.    O czym należy pamiętać zawieszając działalność gospodarczą? Warunkiem pozwalającym na zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników . Do...

Samofakturowanie

2018-08-16 13:34
Samofakturowanie to proces, który polega na wystawianiu faktury VAT nie przez sprzedawcę towaru bądź usługi, a jego nabywcę. Nabywca zobowiązany jest wówczas do wystawienia faktury w momencie otrzymania danego świadczenia. Ma on także prawo do wystawiania jej duplikatów oraz...
Sztandarowym celem tworzenia planu finansowego jest możliwość przekazania rzetelnych informacji na temat planowanych w firmie przychodów i kosztów, które wiążą się z planowanymi do podjęcia działaniami w danym przedsiębiorstwie i w konkretnie określonym czasie. Prawidłowe opracowanie planu...
Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów odnośnie prowadzenia KPiR z dnia 26 sierpnia 2003 roku informują nas o tym, że wyposażenie stanowią rzeczowe składniki majątku, które wiążą się z wykonywaną działalnością, które zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym, nie zostały...
Prowadzenie pełnej księgowości dla firmy stanowi obowiązek, który jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, który powinien zostać powierzony w ręce osoby wykształconej oraz doświadczonej w tym kierunku. Bardzo często spotykamy się z osobami, które analizują czy zatrudnienie księgowej jest odpowiednim...
Bycie właścicielem przedsiębiorstwa wiąże się zwykle z natłokiem spraw i obowiązków, które trzeba wypełnić. Czasem ciężko jest wygospodarować czas na załatwienie wszystkich formalności i zobowiązań firmy. Czy w takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc profesjonalnej księgowej? Jeśli nie posiadamy...

Podatek bankowy

2018-06-06 07:14
Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banków. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki.    Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy...
Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie w każdym przypadku musimy ją regulować. Od kogo zatem nie płaci się składki chorobowej?   Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy (bez prokuratorów), członkowie rolniczych...
Wpisy: 1 - 10 z 84
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>