Samofakturowanie

2018-08-16 13:34
Samofakturowanie to proces, który polega na wystawianiu faktury VAT nie przez sprzedawcę towaru bądź usługi, a jego nabywcę. Nabywca zobowiązany jest wówczas do wystawienia faktury w momencie otrzymania danego świadczenia. Ma on także prawo do wystawiania jej duplikatów oraz korekt. 
 
Samofakturowanie może być wykorzystywane w przypadku dowolnej dostawy towarów lub usług zarówno na terenie Polski, jak i podczas wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
 
Aby korzystać z samofakturowania konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy dostawcą, a nabywcą odnośnie wystawiania faktur w imieniu podatnika oraz na jego rzecz. W umowie takiej należy zawrzeć to na jaki okres jest zawierana, określić jakich towarów i usług samofakturowanie będzie dotyczyło, a także jak faktury będą przekazywane przez nabywcę i w jakich terminach.
 
Procedura samofakturowania jest szczególnie korzystna gdy nabywcy mają problem z terminowym otrzymywaniem faktur od swoich kontrahentów oraz gdy przeprowadzają wiele transakcji z jednym bądź wieloma kontrahentami.