Co należy wiedzieć o planie finansowym?

2018-08-01 07:34
Sztandarowym celem tworzenia planu finansowego jest możliwość przekazania rzetelnych informacji na temat planowanych w firmie przychodów i kosztów, które wiążą się z planowanymi do podjęcia działaniami w danym przedsiębiorstwie i w konkretnie określonym czasie. Prawidłowe opracowanie planu finansowego, umożliwia całkowite ograniczenie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.


Bardzo ważną informacją jest to, że plan finansowy stanowi część przygotowywanego dla firmy biznesplanu. Jest on bardzo istotny ze względu na to, że:

- umożliwia bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa,

- umożliwia bieżące kontrolowanie firmy,

- usprawnia podejmowanie różnorodnych działań przez firmę,

- umożliwia określenie ryzyka podejmowanych działań,

- pozwala określić rentowność podejmowanych działań.