Spółka akcyjna w organizacji!

2017-12-05 10:54

Spółka akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych. Jest ona bardzo popularną formą prowadzenia działalności, chętnie wybieraną przez przedsiębiorców. Najczęsciej wykorzystywana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Jej funkcjonowanie polega na obiegu akcji, które są w posiadaniu założycieli spółki.

Spółka akcyjna w organizacji powstaje w momencie, gdy akcjonariusze posiadają już wszystkie akcje, ale spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspólnicy spółki akcyjnej w organizacji zobowiązani są do dokonania formalności wiązanych z zakładaniem spółki oraz zgłoszenie jej do KRS w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania statutu spółki. Spółkę akcyjną w organizacji reprezentują wszyscy założyciele działająy łącznie lub pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli. Reprezentanci działają do chwili ustanowienia zarządu.

Spółka ta ma możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań, a także pozywać i być pozywana. 

Odpowiedzialność ponosi spółka oraz osoby działające w jej imieniu.  Jeśli akcjonariusz jest jednocześnie reprezentantem spółki odpowiada on za zobowiązania spółki bez ograniczenia.