Prowadzenie księgowości tradycyjnymi technikami

2017-05-05 10:08

Przed powstaniem komputerów oraz wdrożeniem pierwszych systemów finansowo-księgowych, prowadzenie księgowości odbywało się za pomocą tradycyjnych technik księgowości. Do tych technik zaliczane są:
- forma tabelaryczna,
- forma przebitkowa,
- forma rejestrowa.


Obecnie nie stosuje się już ich wcale, jednak rozwiązania jakie wykorzystywały są obecne w dzisiejszych systemach księgowych (np: rejestr, kartoteki). Oto krótki opis poszczególnych form tradycyjnych technik prowadzenia księgowości.
– Forma tabelaryczna polega na prowadzeniu księgi dziennik-głównej, łączącej dwa urządzenia księgowe – dziennik i zbiór kont głównych. Chociaż była to dosyć przejrzysta forma prowadzenia księgowości, pozwalająca łatwo uzgodnić zapisy na kontach oraz szybko wyszukać błędy, ograniczała liczbę funkcjonujących kont syntetycznych.
– Forma przebitkowa stosowana była zarówno do zapisów w formie maszynowej i ręcznej. Zastępowała księgi, luźnymi kartami kontowymi, tworzącymi kartoteki. Zaletami tej formy były możliwość podziału pracy oraz stosowanie nieograniczonej liczby kont.
– Forma rejestrowa stosowana była do ewidencjonowania operacji o charakterze masowym. W tej technice podstawowym urządzeniem do rejestracji operacji są rejestry, tworzone według poszczególnych zagadnień. Istotną zaletą tej formy była możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości kont syntetycznych.