Podatek CIT

2017-11-28 11:45

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek bezpośredni, obciążający dochody uzyskiwane przez osoby prawne, do których należą m.in spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Płatnikami tego podatku są także spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną. 

 

Podmioty zwolnione z obowiązku płacenia podatku CIT: 

  • Skarb Państwa, 
  • Narodowy Bank Polski, 
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
  • gminy w zakresie dochodów własnych, 
  • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami, 
  • fundusze emerytalne i inwestycyjne, 
  • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
  • organizacje religijne. 

 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15% dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz dla małych podatników, czyli podmiotów, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły danego limitu. Dla pozostałych podmiotów stawka podatku CIt wynosi 19%. 

 

Przeczytaj także: OBNIŻENIE STAWKI CIT!