Obowiązki spółek akcyjnych i z o.o.

2016-08-17 10:22

Popularnością pośród osob zakładająych działalność gospodarczą cieszą się spółki kapitałowe, a zwłaszcza spółka z o.o. Spółki te cieszą się tak dużą popularnością, gdyż zapewniają wspólnikom do pewnego stopnia bezpieczeństwo finansowe, zmniejszająć tym osobiste ryzyko założenia działalności gospodarczej. Wybór takich form prowadzenia działalności wiąże się jednak z licznymi obowiązkami.

Obowiązkiem wszystkich właścicieli spółek kapitałowych jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółki te, jako osoby prawne nie mogą prowadzić księgowości w uproszczony sposób, nawet gdy nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Już samo prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z kolejnymi licznymi obowiązkami. Trzeba umieć zaksięgować każdą operację gospodarczą, sprawdzić poprawność dokumentacji, rozliczyć podatek i wiele więcej innych rzeczy, z którymi poradzić sobie umie wykwalifikowany i doświadczony księgowy. Księgowość spółek akcyjnych i z o.o. najczęściej z tego powodu zleca się biurom rachunkowym (zobacz: Kto zadba o księgowość Twojej spółki?)

Obowiązkiem wynikającym z prowadzenia spółki kapitałowej jest również rozliczanie się z podatku dochodowego od osób prawnych. W spółkach akcyjnych i z o. o. jest to dosyć niekorzystne. Spółki kapitałowe jako osoby prawne odprowadzają podatek dochodowy od zysków wypracowanych przez spółki, a następnie pozostały zysk dzielą między wspólników, którzy swoje dochody z tytułuy zysku kolejny raz muszą opodatkować.