OBNIŻENIE STAWKI CIT!

2016-05-30 08:10

Ministerstwo Finansów podejmuje coraz to więcej działań mających na celu ułatwienie rozwoju firmom, które mają problemy z uzyskaniem kapitału na rozwój albo których wzrost zaburzają sytuacja rynkowa.

Ostatnim celem jest obniżenie stawki CIT aż o 4 punkty procentowe, czyli z 19% do 15%. Dotyczyć to będzie przedsiębiorstw, które wypracowują roczny dochód na poziomie mniejszym niż 1,2 mln euro oraz nowo powstałych podmiotów. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od początku przyszłego roku. 

Zasady w przypadku nowych firm nieco się różnią, gdyż e będą one mogły stosować obniżkę tylko do roku podatkowego, w którym firma została założona.