Najczęściej stosowane skróty księgowe

2016-04-23 08:36
Wielu przedsiębiorców prowadzących niewielką działalność gospodarczą, chcąc zoptymalizować koszty, postanawia wszystkie obowiązkowe czynności księgowe wypełniać samodzielnie. Nie wszyscy jednak posiadają stosowną wiedzę i niezbędne wiadomości, które umożliwiłyby im prowadzenie księgowości w sposób prawidłowy. 
 
Niezbędnym czynnikiem pozwalającym na samodzielne księgowanie operacji gospodarczych jest chociażby znajomość podstawowych skrótów stosowanych w rachunkowości. 
 
Oto lista najczęściej używanych skrótów księgowych:
 
KH – księgi handlowe,
KPiR księga przychodów i rozchodów,
 
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
VAT – podatek od towarów i usług
 
US – Urząd Skarbowy,
GUS – Główny Urząd Statystyczny,
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
MS – Ministerstwo Finansów,
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
RW – rozchód wewnętrzny
ZW – zwrot wewnętrzny
PZ – przyjęcie zewnętrzne
WZ – wydanie zewnętrzne
MM – przesunięcie międzymagazynowe
PW – przyjęcie wewnętrzne
OT – przyjęcie środka trwałego
PT – przekazanie środka trwałego
LT – likwidacja środka trwałego
WDT – dostawa wewnątrzwspólnotowa,
WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 
KP – kasa przyjmie
KW – kasa wypłaci
WB – wyciąg bankowy
RK – raport kasowy