Kto może założyć spółkę partnerską?

2017-03-09 13:25

Możliwość ta przeznaczona jest dla osób wykonujących “wolny zawód”. Wolny zawód to na przykład:
- lekarz,
- pielęgniarka,
- adwokat,
- radca prawny,
- tłumacz przysięgły,
- architekt,
- notariusz. 

Umowa spółki partnerskiej, podobnie zresztą jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Należy uwzględnić w niej informacje takie, jak:
- przedmiot działalności spółki,
- siedzibę spółki,
- imiona i nazwiska wspólników,
- zawód wykonywany przez wspólników,
- wkład spółki wraz z jego wysokością. 

Księgowość może być prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów lub w formie ksiąg handlowych.