Korepetycje to działalność gospodarcza?

2017-08-07 08:55

Przykładowo jeżeli nauczyciel prócz pracy świadczonej w szkole udziela korepetycji i działalność ta przynosi spore zyski musi on zarejestrować działalność gospodarczą. 


Ustawa o PIT rozróżnia źródło przychodów na działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą.

Organy podatkowe potwierdzają, że przychody z udzielanych korepetycji należy należy zakwalifikować jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko  to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2016 r. która mówi:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że w czerwcu 2015 r. Wnioskodawczyni ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii i obecnie jest na I roku studiów doktoranckich. Wnioskodawczyni zamierza zacząć sporadycznie udzielać lekcji chemii uczniom gimnazjum, liceum, bądź studentom. Zajęcia odbywałyby się w jej mieszkaniu i wykonywane by były wyłącznie przez Wnioskodawczynię. Nie miałyby charakteru ciągłego, ze względu na potencjalne rotacje uczniów związane z zadowoleniem, bądź niezadowoleniem ze sposobu prowadzonych przez Wnioskodawczynię lekcji, przerwy związane ze świętami, feriami, czy wakacjami oraz ilość jej wolnego czasu. Obecnie jedynym przychodem Wnioskodawczyni jest stypendium doktoranckie.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z tytułu udzielania w przyszłości korepetycji, o których mowa we wniosku, należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, wymieniona w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem działalność gospodarcza w zakresie usług edukacyjnych nauczania, udzielania lekcji na godziny.”