Dlaczego warto stosować metodę kasową?

2016-12-13 07:08

Metoda kasowa to jedna z metod rozliczania się z podatku VAT, która polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności, a nie w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Prawo to działa i w drugą stronę - moment płatności faktury w przypadku metody kasowej, może być dłuższy niż 180 dni od daty wydania towaru lub wykonania usług. 

Co jeszcze oznacza stosowanie metody kasowej?
- rozliczanie się z VAT za okres, w którym Klient dokona płatności,
- obowiązek rozliczanie się z VAT-u kwartalnie (nie można rozliczać się miesięcznie),
- uniknięcie problemów z płynnością finansową w momentach, gdy kontrahenci spóźniają się z zapłatą. 

Jakie korzyści przynoszą rozliczenia kwartalne, połączone z metodą kasową?
Podatnik korzystający z rozliczeń kwartalnych i metody kasowej nie musi on płacić podatku od kwot, których jeszcze nie otrzymał. To pozwala zachować płynność finansową i regulować zobowiązania podatkowe z otrzymanych od kontrahentów środków.