Zmiany w składkach ZUS

2017-11-14 09:33

Jak zapewne Państwo wiedzą, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia, a także na fundusze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiążę się to z wykonaniem kilku przelewów. Jednak od 1 stycznia 2018 roku zasady te mają ulec zmianom i wówczas każdy przedsiębiorca otrzyma swój indywidualny numer rachunku, na który dokonywać będzie płatności (niezależnie od tego, co opłaca). Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, będą one automatycznie rozdzielone i przesłane na poszczególne składki oraz fundusze.


Celem tych zmian będzie znaczne uproszczenie kwestii dokonywania obowiązkowych opłat, jak również obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem przelewów. Warto jednak pamiętać o tym, iż osoby posiadające w ZUS-ie zaległości, nie będą mogły opłacać bieżących należności, gdyż w pierwszej kolejności środki te przekierowywane będą na pokrycie zaległości.


Numer rachunku bankowego, który zostanie przydzielony przedsiębiorcy będzie standardowo składał się z 26 cyfr i tym sposobem od 3 do 10 pierwszych cyfr będzie to identyfikacja właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a z kolei ostatnie 10 cyfr będzie numerem NIP danego przedsiębiorstwa.


Przesyłanie informacji odnośnie nowego rachunku rozpoczęło się 1 października. Każdy przedsiębiorca, który do końca roku nie otrzyma listu z indywidualnym numerem rachunku bankowego, jest zobowiązany do tego, aby zgłosić się do ZUS-u.