Zatrudnianie młodocianych pracowników

2017-07-22 09:20

Młodociany pracownik to według Kodeksu pracy osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat jest zabronione. 

Młodociany pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas próbny. Czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 12 godzin tygodniowo w okresie zajęć szkolnych natomiast w okresie wakacyjnym czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie (35 godzin tygodniowo). 

Praca, którą będzie wykonywał młodociany pracownik nie może mieć negatywnego wpływu na zdrowie, a także nie może zagrażać życiu i zdrowiu psychicznemu tej osoby. Zatrudnienie młodocianego pracownika nie może utrudniać mu wypełnienia obowiązku szkolnego. 

Młodociany pracownik może zostać zatrudniony tylko wtedy, gdy ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy.