Zalety prowadzenia pełnej księgowości

2014-12-19 13:30

Obowiązek prowadzenia księgowości w pełnej jej formie spoczywa na niektórych, wyznaczonych w Ustawie o Rachunkowości, podmiotach gospodarczych takich jak osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne i partnerskie, których dochód w poprzednim roku obrachunkowych przekroczył kwotę 1,2 mln euro.

Pełna księgowość obliguje do prowadzenie ksiąg handlowych, czyli najbardziej skomplikowanej i złożonej formy ewidencji księgowej. Narzuca ona obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, ustalania stanu aktywów i pasywów oraz przechowywania dokumentacji.

Istnieją jednak podmioty, które decydują się stosować ją dobrowolnie, ze względu na korzyści jakie niesie za sobą ta forma.

Dzięki prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w firmie zyskujemy możliwość zobrazowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na każdym etapie jego prowadzenia i prześledzenia wydatków i przychodów. Pełna księgowość pozwala dostrzegać konsekwencje podejmowanych decyzji i na ich podstawie prognozować rozwój i skutki kolejnych decyzji. Wymusza ona na przedsiębiorcy przechowywanie i uporządkowywani wszystkich informacji finansowych firmy w jednym miejscu. Jest to niezwykle przydatne, ponieważ umożliwia tworzenie analiz finansowych, rozliczeń rocznych czy sprawozdań.

Jedną z jej zalet jest fakt, że daje ona szansę pozyskania wielu cennych informacji o budżecie firmy oraz zapewnia porządek w księgach, niezbędny w czasie kontroli urzędowych.ści