Zaległe składki ZUS spłacane na raty

2016-05-07 06:47
Przedsiębiorcy niejednokrotnie borykają się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nakładane na nich obowiązkowe składki często przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zaległe składki można spłacać na raty.
 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, każdy przedsiębiorca będący dłużnikiem ma prawo złożyć wniosek z prośbą o rozłożenie zalegających należności na raty. Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a warunki: wysokość rat oraz termin ich spłaty zależą od decyzji urzędnika oraz kondycji finansowej firmy.
 
Ratalne spłacanie zaległych składek to sposób na powstrzymanie ZUS przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz zatrzymanie procedury naliczania odsetek. Istotne jest także to, że jeśli ZUS zgodzi się rozłożyć należności na raty to przedsiębiorca zyska status płatnika niezalegającego, co może przesądzić o przyznaniu przedsiębiorcy kredytu.
 
Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nasza prośba musi być poparta solidnymi argumentami, dokumentacją obrazującą sytuację finansową firmy, potwierdzenie jej zdolność do spłacenia rat w przyszłości oraz możliwe firmy zabezpieczenia dla ZUS.