Wydatki bez faktury

2017-06-24 07:34

Przedsiębiorca posiada obowiązek rozliczania własnych kosztów na podstawie faktury. Należy mieć na uwadze, że istnieje część wydatków bez faktur.

Podatnicy bardzo często nie wiedzą, że część kosztów można rozliczyć np. na podstawie paragonu, wyciągu bankowego, a nawet własnych przeliczeń.
Za dowody księgowe uznaje się:
- dzienne zestawienie dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
- noty księgowe,
- dowody przesunięć,
- dowody opłat pocztowych i bankowe,
- dowody opłat dokonywanych na podstawie książek.

Do kosztów bez faktury można zaliczyć:
1. Opłaty za media we własnym mieszkaniu.

2. Zakup paliwa za granicą.
3. Opłaty parkingowe.

4. Opłaty za przejazdy autostradą.

5. Bilety kolejowe i autobusowe powyżej 50 km.

6. Koszty diet dotyczących delegacji krajowych i zagranicznych.
7. Środki czystości oraz materiały biurowe.
8. Zakupy na paragon.

9. Opłaty i prowizje bankowe.
10. Opłaty pocztowe.
11. Odsetki od kredytów.
12. Różnice kursowe.