Skonto - kilka najważniejszych informacji.

2017-10-17 10:37

Dowiedz się jak prowadzić księgowość spółki!

 

Mianem „skonta” określamy formę obniżki ceny, którą można uzyskać za przedterminowe regulowanie należności. Ma charakter wyłącznie dobrowolny i stanowi kilka procent wartości od sprzedaży.

 

Na fakturze powinna zostać zawarta informacja o przyznaniu skonta. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dokument ten musi bowiem zawierać informacje o kwotach udzielonych upustów i obniżek.

 

Termin uznania skonta to dzień, w którym zostały spełnione warunki formalne, a więc dzień w którym została dokonana przedterminowa zapłata za fakturę.

 

Skonto może zostać rozliczone na podstawie faktury pierwotnej, która dokumentującej wartość udzielonego skonta bądź jeżeli skonto zostało udzielone później według faktury korygującej.