Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2015-10-29 07:38

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej.

Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może płacić osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie, w spółce cywilnej czy jawnej lub przychody z danej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekraczają 150 000 euro i podatek nie był płacony w formie karty podatkowej.

Korzystać z ryczałtu nie mogą: apteki, lombardy, wykonywanie wolnego zawodu innego niż określonego w ustawie, np. w zakresie pośrednictwa finansowego, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, detektywistycznych i ochroniarskich itp.

Stawki podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% przychodów z określonej działalności.

Podatnicy muszą prowadzić ewidencję przychodu i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Muszą oni także samodzielnie obliczać wysokość należnego podatku oraz miesięcznego ryczałtu i składać roczne zeznanie do 31 stycznia następnego roku.