Przechowywanie dokumentacji księgowej

2017-01-12 11:56

 Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?  

Odpowiadamy, przedstawiając zalety tej formy księgowości!

Przechowywanie dokumentacji księgowej jest prawnie unormowane w Ustawie o rachunkowości. Zabieg ten prowadzony jest w celach dowodowych.


Księgi rachunkowe mogą być magazynowane w:
- siedzibie jednostki,
- oddziale firmy,
- biurze rachunkowym (oznacza to, że mogą zostać powierzone organizacji, która świadczy specjalistyczne usługi z zakresu przechowywania dokumentacji księgowej).


Terminy przechowywania dokumentacji księgowej:
- księgi rachunkowe: 5 lat,
- roczne sprawozdania finansowe: trwale,
- dokumenty dotyczące reklamacji: 1 rok po terminie jej upływu,
- dokumentacja kadrowo płacowa: 50 lat,
- dowody księgowe i dokumenty: 5 lat.


Przechowywanie powyższych akt powinno zapewnić im pełne bezpieczeństwo, to jest ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem oraz wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.