Podatek VAT

2016-07-30 09:36

VAT (od ang. Value Added Tax ) to podatek jaki przedsiębiorcy doliczają do każdej transakcji sprzedaży towaru czy usługi. W dużym uproszczeniu można by stwierdzić, że podatek ten przedsiębiorcy płacą od swojego zarobku, dzięki możliwości pomniejszenia podatku należnego (od sprzedaży) o podatek naliczony (od zakupu).

Od 2011 roku podstawowa stawka VAT obowiązująca w Polsce wynosi 23%, jednak do cen niektórych towarów i usług dolicza się zaledwie 8, 5 a nawet 0% podatku VAT. Pomimo, że płatnikiem tego podatku są przedsiębiorcy to koszty ponoszą zazwyczaj konsumenci.

Nie każdy właściciel przedsiębiorstwa musi być płatnikiem VAT, niektórzy z nich mogą skorzystać z tzw.  zwolnienia przedmiotowego i nie doliczać podatku do świadczonych usług i sprzedawanych towarów ale tylko pod warunkiem, że jego roczny obrót nie przekracza 150 tysięcy złotych. 

Odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego musi odbyć się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

 
Od 2011 roku podstawowa stawka VAT obowiązująca w Polsce wynosi 23%, jednak do cen niektórych towarów i usług dolicza się zaledwie 8, 5 a nawet 0% podatku VAT. Pomimo, że płatnikiem tego podatku są przedsiębiorcy to koszty ponoszą zazwyczaj konsumenci.
 
Nie każdy właściciel przedsiębiorstwa musi być płatnikiem VAT, niektórzy z nich mogą skorzystać z tzw.  zwolnienia przedmiotowego i nie doliczać podatku do świadczonych usług i sprzedawanych towarów ale tylko pod warunkiem, że jego roczny obrót nie przekracza 150 tysięcy złotych. 
 
Odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego musi odbyć się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.