PIT-8AR i PIT-4R do końca stycznia

2018-01-10 08:48

Podatnicy zobowiązani do rozliczania deklaracji PIT-8AR i PIT- 4R, niezależnie od tego czy chcą skorzystać z elektronicznej, czy papierowej wersji druku, na jego złożenie mają czas do 31 stycznia 2018 roku.

PIT-8AR - deklaracja o zryczałtowanym podatku, składna przez przedsiębiorców zobowiązanych do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat.

PIT-4R - deklaracja dotycząca zaliczek na podatek dochodowy, pobranych od pracowników w poprzednim roku podatkowym, na której należy wykazać zaliczki należne za dane miesiące, a nie faktycznie wpłacone w tych miesiącach do urzędu.

Forma sporządzania deklaracji w przypadku PIT-4R i PIT-8R nie wpływa na termin jej składania, tak jak jest tow  przypadku PIT-11 i PIT-8C. Z deklaracji w formie papierowej mogą korzystać jednak tylko i wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. Biura rachunkowe oraz podatnicy zatrudniający 6 osób i więcej, muszą rozliczać deklarację w formie elektronicznej. 

Do 31 stycznia deklaracje muszą złoży również osoby rozliczające się na druku PI-16A (rozliczają się na podstawie karty podatkowej) oraz PI-28 (rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).