Organy spółek kapitałowych

2016-08-31 10:15

Spółki kapitałowe są bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki ograniczonej odpowiedzialności do wysokości zakupionych akcji lub udziałów można prowadzić biznes w sposób mniej ryzykowny. Dodatkowo istnieje możliwość zebrania większego kapitału poprzez emisje akcji czy udziałów, dlatego spółki te mogą pozyskaćdodatkowe środki na swoją działalność z zasobów wewnętrznych, nie narażając się na odsetki od kredytu.

Prowadzeniem działalności w spółkach akcyjnych i z o.o. zajmują się nie tylko wspólnicy, lecz również organy spółek. W każdej z spółek kapitałowych występuje zarząd. Organ ten prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W spółce z o.o. może składać się z jednego członka, lecz w spółkach akcyjnych składać się musi z co najmniej 3 członków.

Kolejnym organem występującym w spółkach kapitałowych jest rada nadzorcza. Jej zadanie to kontrola pracy zarządu. W spółce akcyjnej musi składać się z co najmniej 3 osób, a w spółce z o.o. jest tworzona nieobowiązkowo. Wymagane jest jej utworzenie gdy wspólników spółki z o.o.jest więcej niż 25, a kapitał przewyższa 500 000 złotych.

Organami, które są różne w obu spółkach jest walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz zgromadzenie wspólników. Ich zadania są podobne, lecz w skład ich wchodzą inne osoby. W spółce z o.o. do zgromadzenia wspólników należą udziałowcy, a w spółce akcyjnej, akcjonariusze. Oba te zgromadzenia podejmują najważniejsze decyzje dotyczące spraw spółk podczas corocznych zebrań.