Optymalizacja podatkowa

2016-12-29 09:28

Działania mające na celu obniżenie obciążenia podatkowego, jakie spoczywa na przedsiębiorstwach, noszą nazwę optymalizacji podatkowej.Obejmuje ona działania zgodne z prawem, bądź wykorzystujące niedomówienia w przepisach. 


Optymalizacja podatkowa może przyczynić się do zwiększenia budżetu firmy wynikającego z płacenia niższych podatków, lecz także istnieje możliwość poważnego zaszkodzenia przedsiębiorcy. Jeżeli okaże się, że w działaniach pojawił się pewien błąd i odbyło się ono niezgodnie z prawem, grozi mu bowiem odpowiedzialność karna i może zostać poddany nawet karze pozbawienia wolności. Dlatego zalecane jest korzystanie z usług doradcy prawnego, który dobrze zna i na bieżąco kontroluje przepisy i zmiany w nich zachodzące.


Podatnik dostaje od ustawodawcy możliwość kształtowania zobowiązania podatkowego. Może sam dokonać wyboru metody amortyzacji, okresu rozliczeniowego, roku podatkowego czy sposobu wpłacania zaliczek. Ma także możliwość rozliczenia strat podatkowych - po pięciu następujących po sobie latach podatkowych może odliczyć stratę. Odliczenie nie może jednak przekroczyć połowy kwoty tej straty.