Odmiany rachunkowości!

2017-04-20 10:07

Szukasz większej ilości informacji o księgowości w spółce akcyjnej? Zapraszamy na naszą stronę!

 

Rachunkowość można podzielić na trzy główne odmiany:

- rachunkowość finansowa,

- rachunkowość podatkowa,

- rachunkowość zarządcza,

- rachunkowość bankowa.


Każda z nich odnosi się do innego zakresu działania.

1. Rachunkowość finansowa – dzięki takiemu procesowi istnieje możliwość odzwierciedlenia w firmie sytuacji pieniężnej i zjawisk gospodarczych, które zachodzą w danej jednostce, np. dzięki księgowości możemy otrzymać informacje o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Często używanymi określeniami są aktywa i pasywa.

2. Rachunkowość podatkowa - -obejmuje zakres działania taki jak kalkulowanie i ewidencjonowanie podatków. Ponadto wszystkie operacje gospodarcze, które są potrzebne do ustalenia dochodów i obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem firmy.

3. Rachunkowość zarządcza – jest powiązania z informacyjną funkcją rachunkowości. Dostarcza potrzebne informacje do podejmowania decyzji rozwojowych, bieżących, strategicznych, taktycznych, operacyjnych i kontrolnych. Wszystko dzięki takim procedurom i technikom jak: budżetowanie, wzorce czy też analizę zachowania się kosztów.

4. Rachunkowość bankowa – system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w bankach. Obejmuje sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg rachunkowych banków. Podmiotami są: NBP, banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz ich oddziały.