Likwidacja działalności a przechowywanie dokumentacji księgowej

2018-01-24 08:30
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami zarówno Księga Przychodów i Rozchodów, jak i dowodny na podstawie których dokonało się zapisów, muszą znajdować się w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu, które podatnik wskazał jako siedzibę przedsiębiorstwa. 
 
Księgi mogą być przechowywane także przez biuro rachunkowe, przedsiębiorca musi jednak najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Właściciel firmy w zawiadomieniu musi wskazać nazwę i adres biura oraz miejsce, w którym będzie ono przechowywało dokumenty naszej firmy.
 
Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy po zlikwidowaniu działalności nadal ma obowiązek przechowywania KPiR od dokumentacji źródłowej takiej jak dowody wewnętrzne, faktury czy rachunki. Przepisy ordynacji podatkowej wskazują jednoznacznie, że dokumenty te należy przechowywać aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a termin ten upływa po 5 latach, od końca roku kalendarzowego,w którym upłynął termin płatności. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami zarówno Księga Przychodów i Rozchodów, jak i dowodny na podstawie których dokonało się zapisów, muszą znajdować się w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu, które podatnik wskazał jako siedzibę przedsiębiorstwa. 
 
Księgi mogą być przechowywane także przez biuro rachunkowe, przedsiębiorca musi jednak najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Właściciel firmy w zawiadomieniu musi wskazać nazwę i adres biura oraz miejsce, w którym będzie ono przechowywało dokumenty naszej firmy.
 
Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy po zlikwidowaniu działalności nadal ma obowiązek przechowywania KPiR od dokumentacji źródłowej takiej jak dowody wewnętrzne, faktury czy rachunki. Przepisy ordynacji podatkowej wskazują jednoznacznie, że dokumenty te należy przechowywać aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a termin ten upływa po 5 latach, od końca roku kalendarzowego,w którym upłynął termin płatności.