Kto prowadzi pełną księgowość?

2016-11-29 09:19

Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną formą ewidencji księgowej. O zasadach prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) mówią przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in.:
- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, również w organizacji), spółki cywilne z pewnym zastrzeżeniem oraz osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP,
- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro w polskiej walucie.

Możliwe jest również prowadzenie pełnej księgowości przy przychodzie netto niższym niż 1,2 mln euro. Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości oraz Ci, którzy dobrowolnie wybrali tę formą muszą stosować się do określonych ustawą zasad rachunkowości.