Księgowość spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

2017-05-24 10:13

W ostatnich wpisach pisaliśmy o tym, w jaki sposób prowadzi się księgowość w danych formach spółek. Przedstawiliśmy informacje o prowadzeniu księgowości w spółkach z o.o., akcyjnych, jawnych, cywilnych oraz partnerskich. W dzisiejszym poście przyszedł czas na kilka informacji, dotyczących prowadzenia księgowości w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.


Spółki o których mowa nie są upoważnione do prowadzenia księgowości w sposób uproszczony. Muszą więc prowadzić księgowość w formie pełnej. Oznacza to dla ich właścicieli znacznie więcej obowiązków, związanych ze sporządzaniem sprawozdań, wykonywaniem bilansów czy z prowadzeniem księgi rachunkowej.


Prowadzenie księgi rachunkowej w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych zobowiązuje kierownika jednostki do ustanowienia polityki (zasad) prowadzenia rachunkowości. W tym zakresie przedsiębiorstwo może wybrać metodę rozliczenia kosztów, sposób ustalania wyniku finansowego, metodę wyceny aktywów i pasywów, czas trwania okresu obrachunkowego oraz podobne parametry, związane z prowadzeniem pełnej księgowości i mieszczące się w granicach zasad prawnych.


Pełna księgowość jest metodą prowadzenia rachunkowości, wymagającą ewidencji każdej operacji gospodarczej. Tej ewidencji dokonuje się w dzienniku księgowym z określeniem daty jej zawarcia, numerami i nazwami dokumentów ją potwierdzających oraz sposobem ujęcia jej na kontach księgowych. Do ujmowanie operacji gospodarczych kwotowo w księdze rachunkowej służą konta księgi głównej (syntetyczne) oraz uzupełniające ewidencję konta księgi pomocniczej (analityki).


Prowadzenie księgowości w każdej jednostce gospodarczej jest sporym utrudnieniem. Nie można jednak zapomnieć o jej zaletach, być może trudno dostrzegalnych.