Księgowość – przypomnienie

2017-06-07 09:14

Przedsiębiorco, dowiedz się więcej o spółce akcyjnej - SPRAWDŹ!

*****

KSIĘGOWOŚĆ to jedna z tych rzeczy, które w firmie są najważniejsze. To właśnie jej prowadzenie pozwala określić sytuację majątkowo-finansową firmy, pomaga podejmować decyzje gospodarcze oraz ustalać zobowiązania podatkowe. Księgowość w firmie ma więc bardzo duże znaczenie.

W tym poście małe przypomnienie dotyczące sposobu prowadzenia księgowości w firmach. Informacje te będą cenną wiedzą, dla przedsiębiorców, rozpoczynających dopiero swoją działalność gospodarczą. A więc…. rachunkowość, bo tak prawidłowo powinno się mówić, jest systemem gromadzenia, przetwarzania oraz dostarczania informacji o stanie finansowym. Występuje w wielu odmianach, lecz to rachunkowość finansową musi prowadzić każda firma.


Rachunkowość finansową w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, jej charakteru oraz wielkości rocznych obrotów możne być różnie prowadzona. Pierwszym sposobem jest księga rachunkowa. Stanowi ona bardzo dokładną ewidencję księgową. Określa ona szczegółowo stan majątkowy przedsiębiorstwa, jak również wynik z działalności oraz umożliwia ustalenie podatku dochodowego.


Kolejną formą prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach jest uproszczona rachunkowość. Dopuszczalna jest w stosunkowo małej liczbie przedsiębiorstw. Mogą ją stosować tylko spółki cywilne, jawne, partnerskie i prywatni przedsiębiorcy, lecz tylko do czasu przekroczenia limitu księgowego. Ta forma jest stosunkowa łatwa w prowadzeniu. Może być prowadzona w wielu formach – w formie KPiR, ryczałtu lub karty podatkowej.