KPiR czyli uproszczona księgowość

2015-08-24 12:11

 

Przedsiębiorcy, uprawnieni do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej mogą wybrać księgę przychodów i rozchodów, zwaną popularnie KPiR. Korzystanie z tej metody nie wymaga spełnienia wygórowanych warunków, jakie spotyka się w przypadku karty podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

 

Przedsiębiorcy prowadząc księgę przychodów i rozchodów ewidencjonują w niej operacje gospodarcze, stanowiące koszt lub przychód, do czego służy 17 kolumn księgi. Na podstawie ewidencjonowanych przychodów i kosztów ustalany jest dochód firm, a od niego odprowadzany podatek dochodowy.  

 

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy prowadzą na zasadach ogólnych co oznacza, że skłądają deklarację PIT  do 31 kwietnia każdego roku. Mogą oni wybrać skalę podatkową - liniową 19% lub progresywną 18% lub 32%. W zależności od wyboru skali podatkowej, rozliczenia dokonuje się na formularzach PIT-36L (skala liniowa) lub PIT-36 (skala progresywna).

Więcej informacji o formach księgowości tutaj