Karta podatkowa

2015-07-21 00:00

karta-podatkowa

Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie księgowości uproszczonej, a w ramach niej wybrał kartę podatkową, każdego miesiąca jest zobowiązany do tego, aby do Urzędu Skarbowego przekazywać tę sama kwotę, która nie jest zależna od osiągniętego dochodu.

Aby móc korzystać z karty podatkowej, trzeba spełniać kilka istotnych warunków. Ten rodzaj opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący jedną z działalności, które zostały wymienione w jednej z części załącznika dołączonego do ustawy. Są to działalności takie, jak usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczna, transportowa, rozrywkowa, edukacyjna, związana ze sprzedażą posiłków domowych, a także wszystkie wolne zawody powiązane z ochroną zdrowia i usługami weterynaryjnymi.


Podatnicy, którzy dla swojej działalności wybrali właśnie opodatkowanie w ramach karty podatkowej, chcąc co miesiąc rozliczać się taką samą kwotą, powinni:

- złożyć wniosek PIT-16 związany ze wskazaniem tej formy opodatkowania,

- nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,

- nie korzystać z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (wyjątkiem są usługi specjalistyczne),

- nie prowadzić innej pozarolniczej działalności,

- nie wytwarzać wyrobów objętych podatkiem opisanych w odrębnych przepisach,

- prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej.

 

Podatek naliczany z tytułu karty podatkowej należy odprowadzać do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. W przypadku grudnia jest nieco inaczej, gdyż należy rozliczyć się do 28 dnia tego miesiąca.

Stawki, które związane są z karta podatkową, są określane konkretna kwotą, a nie jak w innych przypadkach procentem. Ich wysokość każdego roku jest waloryzowana i ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w oparciu o trzy poniższe kryteria:

- rodzaj prowadzonej działalności,

- liczbę zatrudnianych w firmie pracowników,

- liczbę mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność.