Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

2016-07-08 14:21

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych. Składa się on z wkładów założycieli, będącymi współwłaścicielami spółki (akcjonariuszy). Kapitał może zostać pokryty w gotówce lub w postaci wkładów niepieniężnych (aportów).

Kapitał spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, nie niższej niż 1 grosz. Akcje nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, jeśli są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, wówczas nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Wyróżnia się akcje imienne, wystawione na wskazanego z imienia i nazwiska akcjonariusza oraz akcje na okaziciela, których właścicielem jest każda osoba nimi się posługująca.

Spółka akcyjna może pozyskać kapitał w drodze publicznej emisji akcji. W jednej spółce akcyjnej mogą być wniesione duże kapitały od wiodących inwestorów, jak i mniejsze kapitały drobnych akcjonariuszy. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki (ich akcje mogę co najwyżej stać się bezwartościowe).

Przeczytaj koniecznie: Podatek dochodowy w spółce akcyjnej