Jak założyć spółkę akcyjną? - przypomnienie!

2016-08-24 08:58

Spółkę akcyjną może założyć każda osoba prawna oraz każda osoba fizyczna, mająca zdolność prawną i do czynnośći prawnych. Na założenie tej formy w Polsce pozwolić mogą sobie również obcokrajowcy. Założenie spółki akcyjnej jst raczej ogólie dostępne pod warunkiem, że ma się wystarczający kapitał oraz zarejstruje się działalność gospodarczą w KRS.

Jak już było to wspomniane, założenie spółki akcyjnej wymaga zebrania kapitału początkowego w wysokości co najmniej 100 000 złotych oraz dopełnienia licznych procedur w KRS. Do tych formalności zalicza się między innymi sporządzenie wniosku rejestracyjnych wraz z wymaganych do niego załącznikami. Nie można zapomnieć również o statutcie spółki akcyjnej, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Dla wybierających spółki akcyjne to kolejny obowiązek i utrudnienie w zakładaniu własnej działalności.