Holding

2015-12-15 11:19

Słowo holding związane z ekonomią pochodzi z języka angielskiego i oznacza “trzymać”. 

Jako pojęcie ekonomiczne oznacza ono organizację grupującą za pomocą różnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze. W powiązaniu takim jeden z podmiotów posiada pozycję dominującą i zarządza pozostałymi. 

Innymi słowami całą istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Wywnioskować z tego można, że holding jest formą kumulacji kapitału. 

Powstanie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych przebiega następująco: przekształcenie przedsiębiorstwa wielozakładowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, utworzenie spółek podporządkowanych na podstawie art. 16 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, utrzymanie spółki „pierwotnej” jako spółki dominującej, prywatyzacja holdingu.