Fuzja przedsiębiorstw

2016-02-27 00:00

Fuzja przedsiębiorstw to sytuacja polegająca na dobrowolnym połączeniu się dwóch lub więcej przedsiębiorstw. W wyniku fuzji zawsze powstaje nowy podmiot gospodarczy. Możemy podzielić ją na trzy rodzaje, a mianowicie na fuzję, pionową, poziomą oraz konglomeratową.

 

  • Fuzja pionowa (wertykalna) powstaje, gdy połączą się przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi etapami powstawania tego samego produktu. Cel: zwiększenie kontroli nad etapami składowymi prowadzonej działalności.

  • Fuzja pozioma (horyzontalna) polega na połączeniu się przedsiębiorstw produkujących bardzo podobne produkty z tej samej branży. Cel: dzięki temu możliwa jest redukcja kosztów oraz wzrost siły rynkowej przedsiębiorstwa.

  • Fuzja horyzontalna to sytuacja, gdy dochodzi do połączenia się przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Cel: utworzenie wielobranżowego konglomeratu, dywersyfikacja asortymentu produkcji.