Fiskalizm

2016-03-12 11:35

Fiskalizm to bardzo aktualne pojęcie. Mierzy się z nim obecnie wiele państw z całego świata. Na czym więc polega fiskalizm? Jest to polityka państwa, polegająca na stałym zwiększaniu obciążeń podatkowych, w celu osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu państwa. Nigdy nie wynika z tego nic dobrego.

Racjonalny system podatkowy powinien zdołać pogodzić ze sobą dwa interesy, które są sobie zupełnie przeciwstawne. Z jednej strony podatnicy chcieli by płacić jak najmniejsze podatki, z drugiej strony Skarb Państwa liczy na jak największe wzbogacenie się w celu możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Niestety obciążanie płatników wysokimi podatkami przyniesie skutki odwrotne od oczekiwanych. To obywatele przyczyniają się w głównej mierze do rozwoju gospodarczego, natomiast nie będzie to możliwe, jeśli ich budżet będzie się stale zmniejszał poprzez nakładanie na nich kolejnych podatków. Fiskalizm spowoduje więc zahamowanie rozwoju gospodarczego, a nie jego przyspieszenie!