Faktura i jej rodzaje

2017-02-09 10:07

Faktura to dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe dane o transakcji.

Obowiązkowe elementy faktury:
- dane identyfikujące dokument, tj. jego numer i data wystawienia,
- strony kupna i sprzedaży, sprzedawca i nabywca,
- nazwa towaru, jego ilość, cena, wartość,
- dane niezbędne do rozliczeń podatkowych,
- podsumowanie,
- informacje dotyczące ustalonych terminów i formy zapłaty,
- informacje dodatkowe,
- podpisy uczestników transakcji.

Najpopularniejsze faktury:
- Faktura VAT– rachunek wystawiany przez podatników VAT. Powinien zostać wystawiony minimalnie w dwóch egzemplarzach, mimo iż nie wyróżnia się już kopii i oryginału.
- Faktura elektroniczna – rachunek elektroniczny, mający dokładnie taką samą wartość prawną jak jej odpowiednik papierowy. Za jej pomocą można dokonać rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dodatkowo na mocy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydrukowana faktura elektroniczna może być uznawana za wersję papierową.
- Faktura pro forma – nie stanowi dokumentu księgowego, gdyż jest dopiero propozycją faktury, zawarte są na nim informacje dotyczące cen towarów i usług.