Czym jest akcyza?

2017-10-31 08:26

Akcyza (podatek akcyzowy) jest nakładana pośrednio na niektóre z wyrobów konsumpcyjnych. Celem tego podatku jest ograniczenie spożycia niektórych dóbr. Dodatkowo akcyza nakładana jest ze względu na wysoką akumulację zysku (niskie koszty produkcji, a wysokie spożycie).

 

Tego rodzaju podatek najczęściej dotyczy produktów, na które popyt powinien zostać zmniejszony -np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby ropopochodne.

 

Opodatkowaniu akcyzą podlegają następujące kategorie wyrobów:

– produkty energetyczne,

– energia elektryczna,

– napoje alkoholowe,

– wyroby tytoniowe.

 

Stawki akcyzy wyrażone są w:

– kwocie na jednostkę wyrobu,

– procencie maksymalnej ceny detalicznej,

– procencie ceny wyrobu.