Co to jest refakturowanie?

2017-07-08 09:11
 
Refakturowanie polega na odsprzedaniu osobom trzecim usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Stosuje się to w celu przeniesienia kosztów usługi na ostatecznego nabywcę.
 
Podczas refakturowania odsprzedający usługę stosuje stawkę VAT taką samą jak tą z jaką otrzymał daną usługę.
Jeżeli usługa nabyta została od przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas potwierdzeniem jest rachunek bez naliczonej kwoty VAT. Tak więc podczas refakturowania usługi nabytej od nievatowca należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej usługi.
 
Refakturowanie wydatków związanych z nabyciem usług powinno być związane z nabyciem umowy pomiędzy podmiotem odsprzedającym, a faktycznym beneficjentem usługi.
 
Niekorzystne jest refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych. Wynika to z faktu, że podatnik będący pośrednikiem pomiędzy pierwotnym usługodawcą, a rzeczywistym beneficjentem świadczenia z jednej strony zobowiązany jest do opodatkowania odsprzedawanej usługi, z drugiej natomiast nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od pierwotnego usługodawcy.