Biegły rewident księgowy

2016-11-14 10:19

W ostatnim wpisie poruszany był temat audytu finansowego, a dokładnie mówiąc tego, co sprawdza. W tym poście zgodnie z wcześniejszą obietnicą kilka słów o biegłych rewidentach księgowych. Audytorzy, bo tak też można ich nazwać, to osoby wykonujące wolny zawód, czyli zawód zaufania publicznego. 

Potwierdzeniem uprawnień zawodowych biegłego rewidenta jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Aby zostać wpisanym do tego rejestru należy spełnić wiele wymagań, między innymi trzeba korzystać z pełni praw publicznych, odbyć roczną praktykę oraz zdać wymagane egzaminy. Oczywiście by zostać biegłym rewidentem należy złożyć ślubowanie, zgodnie z którym każdy rewident musi postępować w swojej pracy. 

Oznacza to, że osoba wykonująca zawód audytora kieruje się następującymi zasadami:
- uczciwością,
- obiektywizmem,
- należytą starannością oraz zawodowymi kompetencjami,
- zachowaniem tajemnicy informacji,
- profesjonalnym postępowaniem.

Praca biegłego rewidenta jest bardzo odpowiedzialna więc nie powinny dziwić tak wysokie wymagania, by móc wykonywać ten zawód.