Ankieta

Prowadzisz swoją działalność w formie spółki akcyjnej?

Całkowita liczba głosów: 9

Skontakuj się: kontakt.uslugiksiegowe@gazeta.pl

Witaj!

Czytając tego bloga zyskasz informacje, które pozwolą Ci skuteczniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Znajdziesz tutaj informacje na temat różnych form działalności gospodarczych dostępnych na terenie naszego kraju. Dowiesz się więcej o obowiązujących zasadach księgowości oraz pogłębisz swoją wiedzę z dziedziny finansów. Pomożemy Ci na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawnych, wyjaśnimy najbardziej zawiłe kwestie oraz postaramy się udzielić odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania przedsiębiorców.

Zapraszamy

Spółki

Popularnością pośród osob zakładająych działalność gospodarczą cieszą się spółki kapitałowe, a zwłaszcza spółka z o.o. Spółki te cieszą się tak dużą popularnością, gdyż zapewniają wspólnikom do pewnego stopnia bezpieczeństwo finansowe, zmniejszająć tym osobiste ryzyko założenia działalności...

Spółka akcyjna

2016-08-06 08:01
Spośród wszystkich spółek spółka akcyjna jest jedną z bardziej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Działa ona na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną, czyli jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem...

Podatek VAT

2016-07-30 09:36
VAT (od ang. Value Added Tax ) to podatek jaki przedsiębiorcy doliczają do każdej transakcji sprzedaży towaru czy usługi. W dużym uproszczeniu można by stwierdzić, że podatek ten przedsiębiorcy płacą od swojego zarobku, dzięki możliwości pomniejszenia podatku należnego (od sprzedaży) o podatek...

AKCJA

2016-07-22 11:46
Akcja to papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału...
Obowiązkiem spółki akcyjnej jest tworzenie kapitału zapasowego. Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Tworzony jest z wypracowywanego w ciągu roku zysku, z którego na ten cel przelew cię co roku co najmniej 8% zysku. Trwa to do czasu, gdy wysokość kapitału...
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych. Składa się on z wkładów założycieli, będącymi współwłaścicielami spółki (akcjonariuszy). Kapitał może zostać pokryty w gotówce lub w postaci wkładów niepieniężnych (aportów). Kapitał spółki akcyjnej dzieli się na...
Im więcej przedsiębiorstw, tym więcej biur rachunkowych. Dlaczego następuje taka zależność? Niektóre firmy po prostu nie poradzą sobie bez zaufanego biura, ponieważ spoczywa na nich obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość potrafi być uciążliwa nawet dla tych, którzy są dobrze...
Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której uczestnikami są akcjonariusze. Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej. Akcjonariusze muszą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków na podstawie umowy albo w oparciu o postanowienia statutu. Jednym z...

OBNIŻENIE STAWKI CIT!

2016-05-30 08:10
Ministerstwo Finansów podejmuje coraz to więcej działań mających na celu ułatwienie rozwoju firmom, które mają problemy z uzyskaniem kapitału na rozwój albo których wzrost zaburzają sytuacja rynkowa. Ostatnim celem jest obniżenie stawki CIT aż o 4 punkty procentowe, czyli z 19% do 15%. Dotyczyć to...
Przedsiębiorcy niejednokrotnie borykają się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nakładane na nich obowiązkowe składki często przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zaległe składki można spłacać na raty.   Zgodnie z obowiązującymi regulacjami...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Księgowość w spółce

Samofakturowanie

2018-08-16 13:34
Samofakturowanie to proces, który polega na wystawianiu faktury VAT nie przez sprzedawcę towaru bądź usługi, a jego nabywcę. Nabywca zobowiązany jest wówczas do wystawienia faktury w momencie otrzymania danego świadczenia. Ma on także prawo do wystawiania jej duplikatów oraz...
Sztandarowym celem tworzenia planu finansowego jest możliwość przekazania rzetelnych informacji na temat planowanych w firmie przychodów i kosztów, które wiążą się z planowanymi do podjęcia działaniami w danym przedsiębiorstwie i w konkretnie określonym czasie. Prawidłowe opracowanie planu...
Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów odnośnie prowadzenia KPiR z dnia 26 sierpnia 2003 roku informują nas o tym, że wyposażenie stanowią rzeczowe składniki majątku, które wiążą się z wykonywaną działalnością, które zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym, nie zostały...
Prowadzenie pełnej księgowości dla firmy stanowi obowiązek, który jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, który powinien zostać powierzony w ręce osoby wykształconej oraz doświadczonej w tym kierunku. Bardzo często spotykamy się z osobami, które analizują czy zatrudnienie księgowej jest odpowiednim...
Bycie właścicielem przedsiębiorstwa wiąże się zwykle z natłokiem spraw i obowiązków, które trzeba wypełnić. Czasem ciężko jest wygospodarować czas na załatwienie wszystkich formalności i zobowiązań firmy. Czy w takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc profesjonalnej księgowej? Jeśli nie posiadamy...

Podatek bankowy

2018-06-06 07:14
Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banków. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki.    Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy...
Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie w każdym przypadku musimy ją regulować. Od kogo zatem nie płaci się składki chorobowej?   Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy (bez prokuratorów), członkowie rolniczych...

Księgowość w spółce

Samofakturowanie

2018-08-16 13:34
Samofakturowanie to proces, który polega na wystawianiu faktury VAT nie przez sprzedawcę towaru bądź usługi, a jego nabywcę. Nabywca zobowiązany jest wówczas do wystawienia faktury w momencie otrzymania danego świadczenia. Ma on także prawo do wystawiania jej duplikatów oraz...
Sztandarowym celem tworzenia planu finansowego jest możliwość przekazania rzetelnych informacji na temat planowanych w firmie przychodów i kosztów, które wiążą się z planowanymi do podjęcia działaniami w danym przedsiębiorstwie i w konkretnie określonym czasie. Prawidłowe opracowanie planu...
Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów odnośnie prowadzenia KPiR z dnia 26 sierpnia 2003 roku informują nas o tym, że wyposażenie stanowią rzeczowe składniki majątku, które wiążą się z wykonywaną działalnością, które zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym, nie zostały...
Prowadzenie pełnej księgowości dla firmy stanowi obowiązek, który jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, który powinien zostać powierzony w ręce osoby wykształconej oraz doświadczonej w tym kierunku. Bardzo często spotykamy się z osobami, które analizują czy zatrudnienie księgowej jest odpowiednim...
Bycie właścicielem przedsiębiorstwa wiąże się zwykle z natłokiem spraw i obowiązków, które trzeba wypełnić. Czasem ciężko jest wygospodarować czas na załatwienie wszystkich formalności i zobowiązań firmy. Czy w takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc profesjonalnej księgowej? Jeśli nie posiadamy...

Podatek bankowy

2018-06-06 07:14
Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banków. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki.    Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy...
Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie w każdym przypadku musimy ją regulować. Od kogo zatem nie płaci się składki chorobowej?   Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy (bez prokuratorów), członkowie rolniczych...