Spółka akcyjna w organizacji!

2016-01-25 11:54

Spółka akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych. Jest ona bardzo popularną formą prowadzenia działalności, chętnie wybieraną przez przedsiębiorców.

Spółka akcyjna w organizacji powstaje w momencie, gdy akcjonariusze posiadają już wszystkie akcje, ale spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspólnicy spółki akcyjnej w organizacji zobowiązani są do dokonania formalności wiązanych z zakładaniem spółki oraz zgłoszenie jej do KRS w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania statutu spółki.

Spółka ta ma możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań, a także pozywać i być pozywana.

Odpowiedzialność ponosi spółka oraz osoby działające w jej imieniu.